SlovenskýSlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

XI. Svätomartinský Festival - LibaGaliba Fesztivál

 18.09.2023

 

OPATRENIE: 1.2 - Regionálne / Top podujatia

NÁZOV PROJEKTU: XI. Svätomartinský festival a jarmok domácich produktov - LibaGaliba

MIESTO REALIZÁCIE: Veľké Trakany

ZAČIATOK REALIZÁCIE PROJEKTU: 05.08.2023

KONIEC REALIZÁCIE PROJEKTU: 31.10.2023

CELKOVÉ OPRÁVNENÉ VÝDAVKY PROJEKTU V EUR: 5 555,56 EUR

POŽADOVANÁ VÝŠKA DOTÁCIE Z ROZPOČTU KSK V EUR: 5 000,00 EUR

VÝŠKA SPOLUFINANCOVANIA ZO STRANY ŽIADATEĽA V EUR: 555,56 EUR

POPIS PROJEKTU:

1. Všeobecným zámerom projektu je zvýšiť záujem obyvateľstva o menšinovú kultúru, o jej tradície (dlávanie kyslej kapusty, mrvenie kukurice, driapanie peria, príprava jablčných špecialít, ktorý bude ústredným motívom tohto ročníka festivalu) a prilákať širokú verejnosť ľudí aj z iných krajín. Festival je realizovaný so zámerom na oživenie folklóru a tradičnej ľudovej kultúry, kde je primárnym aspektom posilnenie miestnych tradícií obyvateľov Medzibodrožského regiónu. Obec nedisponuje dostatkom finančných prostriedkov na realizáciu podujatia, preto sa obraciame so žiadosťou o pomoc formou poskytnutia finančnej dotácie a záštitou nad podujatím.

2. Podujatie má za prínos upevniť spoluprácu kultúrno-osvetových inštitúcií, zviditeľniť činnosť stredných odborných škôl pôsobiacich v odbore gastronómie a vytvoriť priestor pre prezentáciu regionálnych tanečných a folklórnych skupín, nadaných remeselníkov ktorí majú možnosť ukázať svoje techniky a zručnosti a zároveň vytvorenie originálnej výstavy výtvarných prác detí základných a stredných škôl s jesennou tematikou.

3. Miesto realizácie: obec Veľké Trakany. Z organizačného hľadiska je festival rozšírený zapojením niekoľkých javísk a ulíc, kde sú prezentované rôzne umelecké žánre a ktoré zároveň zabezpečujú bezproblémovú realizáciu festivalu. Stodola vedľa námestia bude pripravená pre návštevníkov na oddych a pochutnávanie vynikajúcich jarmočných špecialít. Jarmok domácich produktov doplnený o široký sortiment remeselníckych produktov, bude prezentovaný pozdĺž ulíc v centre obce, pričom predajná plocha bude rozšírená o dve ďalšie ulice až po "Soľný dom", kde budú prebiehať živé scénky regionálnych legiend a povestí. V drevenom altánku, v spolupráci s Regionálnou knižnicou sa uskutoční burza kníh, na športovom ihrisku šikovnostné a zážitkové hry a v kultúrnom dome sa vyhodnotia gastronomické špeciality. Vernisáž miestnych umelcov bude realizovaný v malej sieni kultúrneho domu. Gurmánske a pečené špeciality, ukážky ľudových zvyklostí budú realizované v bočnej uličke vedľa obecného úradu.

4. Predošlé ročníky festivalu sú zárukou stúpania publicity podujatia v povedomí verejnosti a popularizácie tradičnej ľudovej kultúry a folklóru hlavne medzi mladšou generáciou žijúcou v oblasti Medzibodrožia a Použia. Jedenásty ročník festivalu chceme usporiadať v spojení tradičnej ľudovej kultúry a tradičných ľudových zvyklostí (ukážky dlávania kyslej kapusty, mrvenia kukurice, driapania peria, príprava jablčných špecialít). V povedomí návštevníkov sa čoraz silnejšie vykresľuje hodnota folklóru a jeho úloha pre modernú generáciu súčasnosti, ktorá predstavuje silný stavebný faktor pre ďalšie ročníky tohto festivalu. Hlavný význam festivalu vidíme v interaktívnom zapojení divákov do priebehu festivalu a v oživení starovekých remesiel priamo na mieste festivalu.

5. Predmetný projekt sa pýši značnou popularitou, nie len v Medzibodroží a Použí ale láka návštevníkov aj z iných regiónov a rovnako aj zo zahraničia. Program podujatia je naozaj pestrý a jedinečný, ktorý interaktívne prezentuje ľudové zvyklosti a tým poukazuje na naše kultúrne dedičstvo, zároveň sa festival odohráva v centre mikroregiónu ktorý ponúka návštevnikom možnosť spoznať krásy Medzibodrožia či už kultúrne ako Sennyeyovský kaštieľ v obci Biel, kaštieľ Františka Rákócziho v Borši, most Sv. Gottharda pri obci Leles, alebo prírodné krásy v rámci chránenej krajinnej oblasti Latorica.

6. Predpokladaný termín realizácie je 14.10.2023.

PRÍNOS PROJEKTU PRE ROZVOJ CESTOVNÉHO RUCHU:

Realizáciou predmetného podujatia sa vytvára priestor pre návštevníkov preferujúcich nie len kultúrne dedičstvo Medzibodrožia a Použia ale aj cestovný ruch. V prvom rade podujatie výraznou mierou zviditeľní trojhraničie medzi Slovenskom, Maďarskom a Ukrajinou a vytvorí tak priestor pre príliv turistov. XI. Svätomartinský festival a jarmok domácich produktov ponúkne okrem bohatého interaktívneho programu aj ďalšie možnosti na ceste za pamätihodnosťami regiónu ako sú napríklad kaštieľ Sennyeiovcov v obci Biel, Soľný dom vo Veľkých Trakanoch, zrúcanina hradu Csonkavár, Mailáthov kaštieľ v Pribeníku, kaštieľ Vécsey v Strede nad Bodrogom, visutý most v obci Boťany alebo zrúcanina hradu vo Veľkom Kamenci. Návštevníkov ďalej ohúria unikátne tufové vinné pivnice v Malom Horeši pri ktorých si môžu vychutnať miestne vína a horešský béleš. Územie ponúka sieť cyklotrás z obce Viničky cez obce Bara - Malá Tŕňa - Veľká Tŕňa - Slovenské Nové Mesto a späť s možnosťou prenájmu elektrických bicyklov v obci Viničky. Svoje elektrobicykle si môžu návštevníci regiónu nabiť aj v Regionálnej muzeálnej expozícií J. Mailátha v Kráľovskom Chlmci, kde je pripravená nabíjacia stanica a rovnako ich čaká milý personál múzea a nového infocentra, kde si môžu nadšenci cyklistiky naplánovať nové dobrodružstvá a dozvedieť sa viac o mikroregióne Medzibodrožia. Zaujímavú ponuku regiónu dopĺňa vodná turistika na rieke Bodrog s možnosťou plavby až po maďarské mesto Sárospatak a náučný chodník a vodná zážitková cesta v obci Oborín v dĺžke 3 km s drevenou lávkou a rozhľadňou na pozorovanie vtáctva s možnosťou stravovania v miestnych maďarských reštauráciách. Výsledkom festivalu je predpoklad zvýšenia počtu krátkodobých prenocovaní a pobytov na území regiónu s využitím lokálnych subjektov či už v mieste realizácie podujatia alebo v blízkom okolí.


Zoznam aktualít: