SlovenskýSlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 61)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Z/17/2024 Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z rozpočtu poskytovateľa postupom podľa VZN, na základe žiadosti na projekt predloženej prijímateľom podľa Výzvy na predkladanie žiadostí Odb.: Obecný úrad Veľké Trakany
Dod.: Košický samosprávny kraj
3 000 €
Z/16/2024 DOHODA číslo: 24/45/054/1072 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec Odb.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dod.: Obecný úrad Veľké Trakany
1 205.76 €
Z/15/2024 Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu na poskytnutie dotácie v súlade s § 7 ods. 4 zákona Národnej rady SR číslo: 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy Odb.: Csemadok Základná Organizácia Veľké Trakany
Dod.: Obecný úrad Veľké Trakany
1 000 €
Z/14/2024 Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu na poskytnutie dotácie v súlade s § 7 ods. 4 zákona Národnej rady SR číslo: 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy Odb.: Gréckokatolícka cirkev, farnosť Čierna nad Tisou
Dod.: Obecný úrad Veľké Trakany
1 000 €
Z/13/2024 Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu na poskytnutie dotácie v súlade s § 7 ods. 4 zákona Národnej rady SR číslo: 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy Odb.: Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Michalovce
Dod.: Obecný úrad Veľké Trakany
1 000 €
Z/12/2024 Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu na poskytnutie dotácie v súlade s § 7 ods. 4 zákona Národnej rady SR číslo: 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy Odb.: Slovenský Červený Kríž MS Veľké Trakany
Dod.: Obecný úrad Veľké Trakany
1 000 €
Z/11/2024 Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu na poskytnutie dotácie v súlade s § 7 ods. 4 zákona Národnej rady SR číslo: 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy Odb.: Rímskokatolícka farnosť Narodenia Panny Márie, Veľké Trakany
Dod.: Obecný úrad Veľké Trakany
1 000 €
Z/10/2024 Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu na poskytnutie dotácie v súlade s § 7 ods. 4 zákona Národnej rady SR číslo: 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy Odb.: Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku Cirkevný zbor Malé Trakany
Dod.: Obecný úrad Veľké Trakany
1 000 €
Z/9/2024 Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu na poskytnutie dotácie v súlade s § 7 ods. 4 zákona Národnej rady SR číslo: 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy Odb.: Telovýchovná jednota TISA Trakany
Dod.: Obecný úrad Veľké Trakany
12 350 €
Z/8/2024 DOHODA číslo: 24/45/054/52 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec Odb.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dod.: Obecný úrad Veľké Trakany
5 086.80 €
Generované portálom Uradne.sk