SlovenskýSlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 41)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Z/29/2023 Predmetom Zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán pri poskytnutí podpory z Fondu formou Dotácie Príjemcovi na účely financovania, resp. spolufinancovania Projektu. Odb.: Obecný úrad Veľké Trakany
Dod.: Environmentálny fond
79 992 €
Z/28/2023 Zmluvné strany uzatvárajú kúpnu zmluvu na dodávku tovaru, na základe cenovej ponuky, ktorá bola predložená v rámci zákazky: Technické vybavenie pre projekt "Triedený zber komunálneho odpadu" Odb.: Obecný úrad Veľké Trakany
Dod.: Marian Šupa
79 920 €
Z/27/2023 Zmluvné strany sa dohodli na zmene a doplnení nasledovných ustanovení základnej zmluvy v znení ďalších dodatkov a príloh k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi. Odb.: Obecný úrad Veľké Trakany
Dod.: FÚRA s.r.o.
0 €
Z/26/2023 Dar je pre darcu prebytočným majetkom na základe Rozhodnutia o prebytočnosti majetku štátu v správe Ministerstva vnútra SR č.p. SITB-OO2-2023/000906-001 zo dňa 19.04.2023 Odb.: Obecný úrad Veľké Trakany
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
0 €
Z/25/2023 Zabezpečenie verejného poriadku v rámci podujatia XI. Svätomartinský festival a jarmok domácich produktov - LibaGaliba Odb.: Obecný úrad Veľké Trakany
Dod.: Csaba Hricsák
880 €
Z/24/2023 Zabezpečenie hlavnej poroty v súťaži vo varení v rámci podujatia XI. Svätomartinský festival a jarmok domácich produktov - LibaGaliba Odb.: Obecný úrad Veľké Trakany
Dod.: Lekvárosház KFT - Kaldeneker György
500 €
Z/23/2023 Zabezpečenie obsluhu hostí v rámci podujatia XI. Svätomartinský festival a jarmok domácich produktov - LibaGaliba Odb.: Obecný úrad Veľké Trakany
Dod.: Stredná odborná škola agrotechnických a gastronomických služieb - Agrártechnikai és Gasztronómiai Szolgáltatási Szakközépiskola, J. Majlátha 2, Pribeník
80 €
Z/22/2023 Realizácia výstavy veterán vozidiel v rámci podujatia XI.Svätomartinský festival a jarmok domácich produktov - LibaGaliba Odb.: Obecný úrad Veľké Trakany
Dod.: Mgr. Ľubomír Hamkoščák
150 €
Z/21/2023 Zabezpečenie a realizácia detského kútika z drevených ľudových hier spojenej s ľudovou tvorivou dielňou v rámci XI. Svätomartinský festival a jarmok domácich produktov 2023 Odb.: Obecný úrad Veľké Trakany
Dod.: Százszorszép Játszósziget - Čičarovce
300 €
Z/20/2023 Zabezpečenie a realizácie vystúpenia v rámci XI. Svätomartinský festival a jarmok domácich produktov 2023 - Peter Klinga Odb.: Obecný úrad Veľké Trakany
Dod.: Peter Klinga
300 €
Dodatok k zmluve Z/13/2023 Zabezpečenie a realizácie vystúpenia v rámci XI. Svätomartinský festival a jarmok domácich produktov 2023 - Hudobná skupina MOHIKÁN Odb.: Obecný úrad Veľké Trakany
Dod.: Mohikán Projekt Szolgáltató Kft.
1 420 €
Dodatok k zmluve Z/14/2023 Zabezpečenie a realizácie vystúpenia v rámci XI. Svätomartinský festival a jarmok domácich produktov 2023 - Leblanc Győző a Szeredy Krisztina operett Odb.: Obecný úrad Veľké Trakany
Dod.: Magyar Dal és Operettért Egyesület
530 €
Z/19/2023 Zabezpečenie a realizácie vystúpenia v rámci XI. Svätomartinský festival a jarmok domácich produktov 2023 - 4 DANCE CLUB Táncstúdió Egyesület Odb.: Obecný úrad Veľké Trakany
Dod.: 4-DANCE CLUB Táncstúdió Ifjúsági Egyesület
750 €
Z/18/2023 Zabezpečenie a realizácie vystúpenia v rámci XI. Svätomartinský festival a jarmok domácich produktov 2023 - CREDIT Hudobná skupina / Zenekar Odb.: Obecný úrad Veľké Trakany
Dod.: CREDIT Hudobná skupina - Marek Dobránsky
400 €
Z/17/2023 DOHODA číslo: 23/45/054/1689 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec Odb.: Obecný úrad Veľké Trakany
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
3 370.20 €
Z/16/2023 Týmto dodatkom sa mení a dpĺňa zmluva o výpožičke materiálu civilnej ochrany CO-68/2022-TV Odb.: Obecný úrad Veľké Trakany
Dod.: Okresný úrad Trebišov
5 682.13 €
Z/15/2023 Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z rozpočtu poskytovateľa postupom podľa VZN na základe žiadosti na projekt predloženej prijímateľom podľa výzvy na predkladanie žiadostí Odb.: Obecný úrad Veľké Trakany
Dod.: Košický samosprávny kraj
5 000 €
Z/14/2023 Zabezpečenie a realizácie vystúpenia v rámci XI. Svätomartinský festival a jarmok domácich produktov 2023 - Leblanc Győző a Szeredy Krisztina operett Odb.: Obecný úrad Veľké Trakany
Dod.: Magyar Dal és Operettért Egyesület
200 000 Ft
Z/13/2023 Zabezpečenie a realizácie vystúpenia v rámci XI. Svätomartinský festival a jarmok domácich produktov 2023 - Hudobná skupina MOHIKÁN Odb.: Obecný úrad Veľké Trakany
Dod.: Mohikán Projekt Szolgáltató Kft.
550 000 Ft
Z/12/2023 Nový stroj/technológia-FVE výkon 13,2kWp + 20kWh batérie + 10kW Invertor Odb.: Obecný úrad Veľké Trakany
Dod.: ČSOB Leasing, a.s.
30 278.40 €
Generované portálom Uradne.sk