SlovenskýSlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 52)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Z/8/2024 DOHODA číslo: 24/45/054/52 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec Odb.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dod.: Obecný úrad Veľké Trakany
5 086.80 €
Z/7/2024 Predmet Zmluvy sa nachádza na adrese: Rákocziho 419, 076 42 Veľké Trakany, vo výmere 1 m2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je Príloha č. 1, ktorá znázorňuje špecifikáciu umiestnenia Boxu Odb.: Slovak Parcel Service s.r.o.
Dod.: Obecný úrad Veľké Trakany
1 €
Z/6/2024 Zabezpečenie a realizácia vystúpenia "HAPPY GANG feat FLM" v rámci oslavy 700. výročie prvej písomnej zmienky obce Veľké Trakany Odb.: Obecný úrad Veľké Trakany
Dod.: Veres műsorszervező iroda - Veresné Dénes Diána Lilla
508 000 Ft
Z/5/2024 Zabezpečenie a realizácia vystúpenia "Bóbita és Bendegúz gyerekkoncert bohócműsora" v rámci oslavy 700. výročie prvej písomnej zmienky obce Veľké Trakany Odb.: Obecný úrad Veľké Trakany
Dod.: Vince Soltész
208 000 Ft
Dodatok č.2 k zmluve č. 231040 08U03 o poskytnutí podpory z environmentálneho fondu formou dotácie Dodatok č.2 k zmluve č. 231040 08U03 o poskytnutí podpory z environmentálneho fondu formou dotácie Odb.: Obecný úrad Veľké Trakany
Dod.: Environmentálny fond
0 €
Dodatok č.1 k zmluve č. 231040 08U03 o poskytnutí podpory z environmentálneho fondu formou dotácie Dodatok č.1 k zmluve č. 231040 08U03 o poskytnutí podpory z environmentálneho fondu formou dotácie Odb.: Obecný úrad Veľké Trakany
Dod.: Environmentálny fond
0 €
Z/4/2024 Predmetom zmluvy o združenej dodávke plynu je záväzok Dodávateľa zabezpečiť pre Odberateľa združenú dodávku plynu do Odberného miesta a záväzok Odberateľa uhradiť Dodávateľovi cenu za dodávku Odb.: Obecný úrad Veľké Trakany
Dod.: SPP - distribúcia, a.s.
0 €
Z/3/2024 Na základe rozhodnutia správnej rady Ekofond SPP, n.o. zo dňa 29.11.2023 sa poskytovateľ zaväzuje poskytnúť príjemcovi finančný príspevok na projekt predložený v grantovom programe Odb.: Obecný úrad Veľké Trakany
Dod.: Ekofond SPP, n.o.
2 000 €
Z/2/2024 Účelom uzatvorenia tejto dohody je najmä aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do praxe Odb.: Obecný úrad Veľké Trakany
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
Z/1/2024 Predmetom zmluvy je  zabezpečenie a realizácia vystúpenia v rámci novoročného koncertu, ktorá sa uskutoční dňa 07.01.2024 v rímskokatolíckom kostole v  obci Veľké Trakany Odb.: Obecný úrad Veľké Trakany
Dod.: Občianske združenie Acoustic
800 €
Generované portálom Uradne.sk