SlovenskýSlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

História

Prihraničná obec Veľké Trakany s rozprestiera v juhovýchodnej časti Východoslovenskej nížiny, na nive Tisy. Prvý krát bola obec písomne doložená v roku 1275. Radí sa tak k najstarším v zemplínskom regióne. Vhodné podmienky pre život a strategická poloha viedla k jej rozvoju. V 14. storočí získala postavenie mestečka s jarmočnými právami. V tomto období už mala svoj kostol, faru i školu. Pôvodný poľnohospodársky charakter pretrval do dnešných čias. Žije tu takmer 1500 obyvateľov. V obci sídli niekoľko poľnohospodárskych podnikov, no i obchodov. Miestni obyvatelia však za prácou prevažne dochádzajú. Občianske služby v správe Veľkých Trakian svojou kapacitou obsiahli i okolité menšie obce. Nájdete tu poštu, matriku, základnú školu a materskú školu.

Z hľadiska vierovyznania je zloženie tunajšieho obyvateľstva pestré, čomu zodpovedá i počet sakrálnych stavieb. Historicky najcennejším je rímskokatolícky kostol. Bol postavený na základoch hradnej kaplnky v roku 1894. Vyznačuje sa bohatou výzdobou a je obkolesený parkom so vzácnymi drevinami. Evanjelický kostol pochádza z 1. polovici 20. storočia. I gréckokatolícki veriaci majú v obci svoj svätostánok. Najvýznamnejšou svetskou pamiatkou obce je neskorobaroková budova soľného a colného úradu. Po jej rekonštrukcii tu zriadili regionálne múzeum ako súčasť takzvanej soľnej cesty. Miesto je častým dejiskom kultúrnych podujatí s možnosťou kvalitného stravovania a ubytovania. V roku 2005 bol v obci odhalený prvý pamätník Trianonu v regióne. Centrum obce zdobí andezitová socha Bálinta Balassiho ako aj diela György Ferencza z Veľkých Kapušian. K odkazu svojich predkov sa hlási a ďalej ho rozvíja, i na medzinárodnej úrovni úspešná, folkórna skupina Tisza.

Kultúrnohistorické pamiatky:

  • rímskokatolícky kostol - bohato zdobený freskami, bol postavený na základoch pôvodnej hradnej kaplnky v roku 1894. Z niekdajšieho hradu ostal iba pôdorys s dobre zachovalým parkom. 
  • evanjelický kostol - postavený v 1.polovici 20. storočia. 
  • budova Soľného úradu - neskorobaroková stavba postavená v 1. polovici 18. storočia. Po rekonštrukcii, uskutočnenej v roku 2005 v ňom otvorili regionálne historické múzeum. Na návštevu ponúka miestopisnú historickú expozíciu, výstavu rohovinových rezieb a expozíciu histórie využívania soli. Na mieste bývalých soľných skladov stoja objekty niekdajšieho skladu tabaku a dvor slúži ako miesto pre usporiadanie kultúrnych a spoločenských podujatí.