SlovenskýSlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

 09.11.2023

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
Vážený zástupca samosprávy,
v najbližšom období je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá sa nachádza na
území Vášho mesta resp. obce a dotkne sa odberných miest uvedených v prílohe tohto oznámenia v
termíne: 10.novembra 2023 od 08:00 h do 16:00 h.
Je nám ľúto, že práce, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou údržbou distribučnej sústavy,
obmedzia na nevyhnutný čas využívanie elektriny.

Údržba je však kľúčová pre zabezpečenie spoľahlivej a
bezpečnej distribučnej sústavy. Je zároveň účinnou prevenciou pred neplánovanými poruchami na ktoré,
na rozdiel od plánovanej odstávky, Vás nedokážeme vopred upozorniť.
Zároveň sa na Vás obraciame s prosbou o spoluprácu pri informovaní občanov o plánovanej odstávke
miestne obvyklým spôsobom (napr. vyhlásením v miestnom rozhlase, umiestnením oznamu na
informačnej tabuli, zverejnením oznamu na Vašom webovom sídle a pod.).

Toto oznámenie vzhľadom na
jeho charakter považujeme za oznámenie vo verejnom záujme.
Urobíme všetko preto, aby bola distribúcia elektriny v tejto oblasti obnovená čo najskôr.

Aktuálne
informácie o prípadnom skoršom ukončení prác nájdete na stránke www.vypadokelektriny.sk
Ospravedlňujeme sa za spôsobené komplikácie a ďakujeme Vám za porozumenie.

Príloha: Zoznam dotknutých odberných miest
Ulica a číslo domu                 Mesto/obec                 Číslo elektromeru               ČOM
Bez ulice 1 0                          Veľké Trakany             000000000030006260 0001478358
Kolónia 1/4                             Veľké Trakany             000000000040012043 0000588364
Kolónia 2                                Veľké Trakany             000000000004611718 0000588367
Kolónia 3                                Veľké Trakany             000000000040012044 0000588369
Kolónia 4                                Veľké Trakany             000000000004637332 0000588371
Kolónia 4                                Veľké Trakany             000000000012599402 0000453009
Kolónia 5                                Veľké Trakany             000000000045544920 0000588375
Kolónia 6                                Veľké Trakany             000000000000058476 0000588377
Kolónia 6                                Veľké Trakany             000000000003377064 0000459109
Kolónia 7                                Veľké Trakany             000000000040002178 0000588379
Kolónia 9                                Veľké Trakany             000000000050017604 0000588384
Kolónia 11                               Veľké Trakany            000000000030054445 0000588387
Kolónia 12                               Veľké Trakany            000000000050008428 0000588390
Kolónia 13                               Veľké Trakany            000000000004617275 0000588391
Kolónia 490                             Veľké Trakany            000000000030013998 0000590971
Sándora Petőfiho 10                Veľké Trakany           000000000000046832 0000588386
Tisa 8                                       Veľké Trakany           000000000040012149 0000588381


Zoznam aktualít: