Márton-napi Libagaliba fesztivál - Svätomartinský festival 2022

 08.09.2022

Obec Veľké Trakany v dotačnom programe DS/2022 získal dotáciu od Košického samosprávneho kraja na X. Svätomartinský festival a jarmok domácich produktov v hodnote 2 506.00 Eur  

IDČ:. DS/041/2022 - OBEC VEĽKÉ TRAKANY - X. Svätomartinský festival a jarmok domácich produktov

ŽIADOSŤ O VYDANIE POVOLENIA NA PREDAJ VÝROBKOV NA

Svätomartinskom festivale 2022

KÉRVÉNY A 2022 október 15.-ei Szent-Márton napi Libagaliba

TERÜLETÉN VALÓ ÁRUSÍTÁSHOZ 

A kérvény letölthető az alábbi hivatkozásra kattintva - Žiadosť možete stiahnuť tu:

https://drive.google.com/drive/folders/1Wq2MGqeZdEGoD0g9imMR0W0x4RC-vJsK?usp=sharing

PDF formátum/formát

Vyplnenú žiadosť posielajte elektronicky na emailovú adresu 

Kérjük a kitöltött és aláírt kérvényt elektronikusan küldjék el a következő email címre

obec@velketrakany.sk 


Zoznam aktualít :