OZNÁMENIE!!! - ÉRTESÍTÉS!!!

 07.04.2020

OZNÁMENIE!!!

Na základe rozhodnutia Úradu vlády Slovenskej republiky sa nariaďuje

obmedzený pohyb občanov v období od 8. do 13. apríla 2020 s tým,

že sa zohľadní aj niekoľko výnimiek.

Uznesenie sa nevzťahuje na:

- obvyklú cestu z a do zamestnania či na výkon podnikateľskej činnosti

- obstaranie nevyhnutných potrieb (potraviny, lieky, krmivo, pohonné hmoty)

- cestu za účelom obstarania nevyhnutných potrieb pre inú osobu v rámci

územia okresu

- cestu do zdravotníckeho zariadenia

- pobyt v prírode so svojou rodinou v rámci okresu

- cestu na pohreb blízkej osoby starostlivosť o blízku osobu v rámci okresu.

Nariadenie platí do 13. apríla 2020 do polnoci.

V prípade, že nariadenie občan poruší, bude mu udelená pokuta

vo výške 1500 Eur.

Žiadame Vás, aby ste nariadenie dodržali vo vlastnom záujem ako aj v

záujme nás všetkých.

ÉRTESÍTÉS!!!

A Szlovák Köztársaság kormányának döntése alapján

2020 április 8. és 13. között korlátozzák a polgárok szabad mozgását.

Csak bevásárolni, dolgozni, orvoshoz, esetleg temetésre, illetve a

természetbe lehet kimenni.

Az utóbbira azonban csak járáson belül van lehetőség.

A kijárási korlátozások hétfő 23:59 óráig lesznek érvényben.

Kérjük tartsák be a rendeletet.


Zoznam aktualít :

1 2 3 4 5 6