Oznam o nestránkovom dni ORPZMI

 23.05.2019

Oznam

Oznamujeme Vám, že  z dôvodu rekonštrukčných prác na klientskom centre Veľké Kapušany, pracovisko oddelenia dokladov Okresného riaditeľstva policajného zboru v Michalovciach nebude v čase od 23.5.2019 do 30.6.2019 zabezpečovať príjem žiadostí a výdaj dokladov na klientskom centre Veľké Kapušany. Vybavení budete počas stránkových hodín na Oddelení dokladov Michalovce, resp. ktoromkoľvek oddelení dokladov v rámci slovenskej republiky.

Értesítés

Értesítjük Önöket, hogy felújítási munkálatok miatt a Nagymihályi Járási rendőrség Személyigazolvány és Útlevél Osztályának Nagyakaposi Ügyfélközpontja 2019.5.23-tól 2019.6.30-ig zárva lesz. Személyigazolvány és útlevél ügyintézésével kapcsolatban kérem forduljanak a nagymihályi, a tőketerebesi, vagy bármely más szlovákiai járási rendőrség személyigazolvány és útlevél osztályához.1 2 3 4 5