Oznam o nestránkovom dni ORPZTV

 14.06.2019

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Trebišove

informuje občanov, že dňa 14.06.2019

bude z dôvodu odstávky elektrickej energie a technickej opravy

pracovisko oddelenia dokladov a dopravných evidencií  

Z A T V O R E N É.

 Iba doklady vyhotovené do dvoch dní bude možné prevziať a to v čase medzi 08:00 hod. a 08:30 hod.


1 2 3 4 5