Emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie HP

 01.08.2023

Emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie HP pre voľby do NR_SR:
obec@velketrakany.sk