Harmonogram pre voľby do NR_SR_II časť

 28.06.2023