Oznámenie o začatí prác - Orange Slovensko, a.s.

 28.06.2023

OZNÁMENIE

Orange Slovensko, a.s. dovoluje si Vám oznámiť že, v súlade s  vydaným  územným rozhodnutím č.7687-3/2022 SU-177 z 20.1.2022 na telekom. stavbu  :

Optická trasa F2BTS 0199KO Čierna nad Tisou pre investora Orange Slovensko, a. s.

budú zahajané stavebné práce v predpokladanom termíne  od 13.07.20233 v závislosti od počasia a technických podmienok.  

Orange Slovensko, a.s. Ďakuje za strpenie počas priebehu stavebných prác !smiley