Čistenie slovensko-maďarskej štátnej hranice - Oznámenie

 26.04.2023