Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021-2025

 26.04.2023

 • Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021-2025

  • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
  • Oblasť: podla § 4, ods. 1
  • Povinné hodnotenie
 • Účel akcie:Vypracovanie cieľov a opatrení pre odpady vznikajúce v Košickom kraji v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva:
 • Dotknutá obec:Košický Kraj (okres: -)
 • Príslušný orgán:Okresný úrad Košice Okresný úrad ŽP Košice
 • Obstarávateľ:Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie,Komenského 52, 041 26 Košice
 • IČO Obstarávateľa:00151866

Imagens De Documentos Png, Transparent Png - kindpng

Oznámenie

Informácie o oznámení : enlightenedhttps://www.enviroportal.sk/eia/dokument/340533?uid=6ba5ebe48ac4bcc1bc7e98bcc38f5ba66283f5e4

Oznámenie: enlightened https://www.enviroportal.sk/eia/dokument/340556?uid=6ba5ebe48ac4bcc1bc7e98bcc38f5ba66283f5e4

Rozsah hodnotenia

Text rozsahu hodnotenia: enlightenedhttps://www.enviroportal.sk/eia/dokument/343668?uid=6ba5ebe48ac4bcc1bc7e98bcc38f5ba66283f5e4

Informácia o rozsahu hodnotenia: enlightened https://www.enviroportal.sk/eia/dokument/343669?uid=6ba5ebe48ac4bcc1bc7e98bcc38f5ba66283f5e4

Správa o hodnotení

Informácia o správe o hodnotení: enlightened https://www.enviroportal.sk/eia/dokument/362370?uid=6ba5ebe48ac4bcc1bc7e98bcc38f5ba66283f5e4

Spracovateľ správy o hodnotení: ENVIRO-KIERNOSZOVA, s.r.o.

Text strategického dokumentu: enlightened https://www.enviroportal.sk/eia/dokument/362408?uid=6ba5ebe48ac4bcc1bc7e98bcc38f5ba66283f5e4

enlightenedhttps://www.enviroportal.sk/eia/dokument/362406?uid=6ba5ebe48ac4bcc1bc7e98bcc38f5ba66283f5e4

Text správy o hodnotení: enlightened https://www.enviroportal.sk/eia/dokument/362367?uid=6ba5ebe48ac4bcc1bc7e98bcc38f5ba66283f5e4

enlightened https://www.enviroportal.sk/eia/dokument/362365?uid=6ba5ebe48ac4bcc1bc7e98bcc38f5ba66283f5e4

Verejné prerokovanie: budova Okresného úradu Košice, Komenského 52, 041 26 Košice, zasadačka č. 101 na 1. poschodí v budove A 10.05.2023 o 10:00