Obec Veľké Trakany vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce Veľké Trakany

 20.04.2023