Stanovisko k schváleným resp. neschváleným doplnkovým programom NsP Kráľovský Chlmec

 05.04.2023