Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2023-2027 (s výhľadom do roku 2030)

 16.03.2023

Účel akcie:

Hlavným cieľom je zvýšenie životnej úrovne obyvateľov

Košického samosprávneho kraja

Dotknutá obec: 

Okres Gelnica, Okres Košice I, Okres Rožňava, Okres Košice IV,

Okres Trebišov, Okres Košice II, Okres Košice - okolie, Okres Spišská Nová Ves,

Okres Sobrance, Okres Michalovce, Okres Košice III

(okresy: Košice I, Rožňava, Košice IV, Trebišov, Košice II,

Košice - okolie, Spišská Nová Ves, Sobrance, Michalovce, Košice III)

Príslušný orgán:

Okresný úrad Košice

odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice

Obstarávateľ:

Košický samosprávny kraj

IČO obstarávateľa:

35541016

Imagens De Documentos Png, Transparent Png - kindpng

enlightenedProgram hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2023-2027 (s výhľadom do roku 2030) - Enviroportál - životné prostredie online (enviroportal.sk)

enlightenedhttps://www.enviroportal.sk/eia/dokument/360477?uid=7d13a50b10feae71b7e50532eab7ab18638d3d1e

enlightenedhttps://www.enviroportal.sk/eia/dokument/360458?uid=7d13a50b10feae71b7e50532eab7ab18638d3d1e