Kontaktné údaje na zapisovateľku referenda

 14.11.2022