Informácia o utvorení volebných okrskov a miestností pre voľby konané 29.10.2022

 28.07.2022