Informácia o zápise žiakov do 1.ročníka základnej školy

 01.04.2020

Informácia o zápise žiakov do 1.ročníka základnej školy

Riaditeľstvo Základnej školy, Školská 3 v Čiernej nad Tisou Vám oznamuje, že sa

kvôli koronavírusu COVID-19 ruší Slávnostný zápis žiakov do 1.ročníka základnej

školy. Zápis tento rok bude prebiehať v elektronickej podobe

od 30.apríla 2020 na webstránke školy:

www.zscnt.edupage.org.

Elektronickú prihlášku rodičia nájdu na hlavnej stránke školy.

V najnevyhnutnejšom prípade, za dodržania všetkých hygienických opatrení,

osobne 27.04.2020 od 9:00 hod. do 14:00 hod. v priestoroch školy u zástupcu

riaditeľa školy Mgr. Kosztyuovej. Pri osobnom zápise treba doniesť rodný list

dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu.

Za kladné vybavenie žiadosti ďakujeme.

S pozdravom

Mgr. Silvia Bacsakaiová

riaditeľka školy


1 2 3 4 5 6 7