Zmluvy


Názov Zmluva o dielo uzavretá podľa ust. § 536 a nasl. v spojení s ust. § 269 ods. 2 zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení
Predmet Predmetom tejto zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať dielo, a to za podmienok podľa tejto zmluvy. Dielom sa rozumie solárny systém bližšie špecifikovaný v ponuke zhotoviteľa
Dátum zverejnenia 29-06-2023
Suma s DPH 30387.6
Poznámka k sume
Mena
Dátum uzavretia 26-06-2023
Zmluvu uzavrel (meno, priezvisko, funkcia) József Kopasz- starosta obce
Poznámka
Dodatky k zmluve
Viaže sa k objednávkam čislo -
Viaže sa k faktúram čislo -
Zmluvná strana Odberateľ : Obecný úrad Veľké Trakany, IČO: 00332071, Adresa: Rákocziho 419, Mesto: Veľké Trakany, PSČ: 07642
Dodávateľ : ALFA Solar s.r.o., IČO: 54755395, Adresa: Čechovova 7, Mesto: Košice - mestská časť Krásna, PSČ: 04018
Prílohy zmluva_o_dielo_trakany-_alfasolar.pdf

Generované portálom Uradne.sk