Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 19)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Z/9/2023 D O H O D A Číslo: 23/45/054/1399 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec Odb.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dod.: Obecný úrad Veľké Trakany
136.88 €
Z/8/2023 Vypracovanie projektovej dokumentácie - Rekonštrukcia komunikácií pre peších v obci Veľké Trakany Odb.: Obecný úrad Veľké Trakany
Dod.: VEQER, s.r.o.
5 520 €
Z/7/2023 D O H O D A Číslo: 23/45/054/1158 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec Odb.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dod.: Obecný úrad Veľké Trakany
427.75 €
Z/6/2023 DOHODA číslo: 23/45/054/1150 o zabezpečení podmienok vykonávania praxe pre uchádzača o zamestnanie v rámci národného projektu „Prax pre mladých“ Odb.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dod.: Obecný úrad Veľké Trakany
0 €
Z/5/2023 D O H O D A 23/45/054/1113 o zabezpečení podmienok na vykonávanie aktivácie a zaškolenia za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na vykonávanie aktivácie UoZ Odb.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dod.: Obecný úrad Veľké Trakany
1 711.50 €
Z/4/2023 Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov Odb.: Obecný úrad Veľké Trakany
Dod.: Peter Juhász a Zuzana Juhászová Nagyová
4 730 €
Z/03/2023 Predmetom zmluvy je darovanie prebytočného hnuteľného majetku štátu Odb.: Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dod.: Obecný úrad Veľké Trakany
0 €
Z/2/2023 D O H O D A Číslo: 23/45/054/671 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec Odb.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dod.: Obecný úrad Veľké Trakany
1 882.10 €
Z/1/2023 Dohoda §54, Cesta na trh práce 3 (Opatrenia č. 2) Odb.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dod.: Obecný úrad Veľké Trakany
4 572.63 €
Z/8/2022 Účelom uzatvorenia tejto dohody je aktivácia plnoletých členov domácnosti, ktorí sú vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie a tejto domácnosti sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi Odb.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dod.: Obecný úrad Veľké Trakany
0 €
Z/7/2022 Predmetom Zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán v súvislosti s poskytnutím dotácie, ktorú Poskytovateľ poskytuje Prijímateľovi na základe Výzvy na predkladanie žiadosťi Odb.: Obecný úrad Veľké Trakany
Dod.: Fond na podporu kultúry národnostných menšín
1 000 €
Z/6/2022 D O H O D A č. 22/45/054/234 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest Odb.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dod.: Obecný úrad Veľké Trakany
5 319.31 €
Z/5/2022 Predmetom tejto zmluvy je výpožička materiálu civilnej ochrany (CO) podľa prílohy číslo 1. Odb.: Obecný úrad Veľké Trakany
Dod.: Okresný úrad Trebišov
5 729.93 €
Z/4/2022 Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodnených UoZ v rámci národného projektu "Chyť sa svojej šance"-Opatrenie č. 3 Odb.: Obecný úrad Veľké Trakany
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
3 406.14 €
Z/3/2022 Kúpna zmluva-predávajúca predáva kupujúcej do jej vlastníctva a kupujúca kupuje do svojho vlastníctva nehnuteľnosť v k. ú. Veľké Trakany par.č. 1119/12 ornú pôdu Odb.: Rímskokatolícka farnosť Narodenia Panny Márie, Veľké Trakany
Dod.: Obecný úrad Veľké Trakany
5 287.20 €
Z/2/2022 Nájom na užívanie plochy vo výmere 2m² pre umiestnenie Z-BOXU Odb.: Packeta Slovakia s. r. o.
Dod.: Obecný úrad Veľké Trakany
1 €
RZ1/2022 Odchyt, odvoz a umiestnenie opustených a túlavých psov do karanténnej stanice z intravilánu a extravilánu obce Veľké Trakany Odb.: Obecný úrad Veľké Trakany
Dod.: OZ-Pomoc psíkom na východnom Slovensku
50 €
12//2022/CO Poskytovanie služby v oblasti CIVILNEJ OCHRANY Odb.: Obecný úrad Veľké Trakany
Dod.: ING. JÁN KOČIŠ BEPOP
100 €
7.2022 Umelecký výkon-Objednávka predvedenie divadelného predstavenia Odb.: Obecný úrad Veľké Trakany
Dod.: Divadlo Thália Színház
1 400 €
Generované portálom Uradne.sk