Školstvo

Základná Škola s Vyučovacím Jazykom Maďarským

Riaditeľka Mgr. Valéria Kridlová
Adresa Školská 278, 076 42 Veľké Trakany
Telefón 056/6355147
Mobil +421915923757, +421917610836
Email

zstrakany@centrum.sk

Materská Škola s Vyučovacím Jazykom Maďarským

Riaditeľka Zsuzsanna Tamás Kopasz
Adresa Kostolná 1, 076 42 Veľké Trakany
Telefon 056/6355128
Email ms.velketrakany@gmail.com