Kontakty

Toto webové sídlo www.velketrakany.sk spravuje Obec Veľké Trakany je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Veľké Trakany

Adresa:
Obecný úrad Veľké Trakany
Rákoczi 419
076 42 Veľké Trakany

IČO: 00332071

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Trebišov
Región: Medzibodrožie
Počet obyvateľov: 1453
Rozloha: 1068 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1320

Všeobecné informácie

obec@velketrakany.sk

Starosta

Kopasz József

starosta@velketrakany.sk

Administrácia webu

obec@velketrakany.sk

Sekretáriát

+421 56 62 83 631

Matrika

+421 56 63 55 129

Kompetencie:
Obec Veľké Trakany je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Veľké Trakany je zriadený na Miestnom úrade vXXXXXXXX 

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk

Ostrovského 2
040 01 Košice

​info@webex.sk