Cirkev

Rímskokatolícka cirkev

Farnosť: Veľké Trakany
Farár: Mgr. Attila Weiszer
Tel.: +421-56-6355135

Gréckokatolícka cirkev

Farnosť: Čierna nad Tisou
Filiálka: Veľké Trakany
Farár: Vaszily Jozef
Tel.: +421-905-529938

Evanjelická cirkev augsburského vyznania

Farnosť: Michalovce
Zbor: vo Veľkých Trakanoch
Farár: Menky Ján
Tel.: +421-56-6433110

Smútočný dom

Pohrebná služba

Adresa Kamenárstvo BM, 076 42 Veľké Trakany
Školská 273
Telefon
0915 141 715, 0908 747 949