MagyarMagyarEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Képviselő-testület tagjai, bizottságok, a képviselők részvétele

Önkormányzati képviselők

Gábor Nagy - SZÖVETSÉG-ALIANCIA 
Zsolt Puškár - SZÖVETSÉG-ALIANCIA
Norbert Százvai Mgr. - SZÖVETSÉG-ALIANCIA
Štefan Pavliščák - SZÖVETSÉG-ALIANCIA
Viktória Bajzák PaedDr. - SZÖVETSÉG-ALIANCIA
Tomáš Strausz - SZÖVETSÉG-ALIANCIA
Szabolcs Pollák - SZÖVETSÉG-ALIANCIA
Zoltán Gönczi - SZÖVETSÉG-ALIANCIA
Lóránt Szücs Ing. - SZÖVETSÉG-ALIANCIA

Létrehozott bizottságok

-

Az önkormányzati képviselők megjelenése az üléseken

-

Számú törvény 369/1990 Coll.
A Szlovák Nemzeti Tanács törvénye az önkormányzatalapításról

§ 11

(1) A községi képviselő-testület a község képviselő-testülete, amely a község lakosai által közvetlen választáson négy évre megválasztott képviselőkből áll. A választási szabályokat külön rendelet szabályozza. Az önkormányzati képviselő-testület mandátuma az újonnan megválasztott önkormányzati képviselő-testület tagjainak eskütételével ér véget.

(2) Az országgyűlési képviselő tisztsége összeférhetetlen a tisztséggel

 • a polgármester
 • annak a településnek az alkalmazottja, amelyben megválasztották; ez nem vonatkozik arra az esetre, ha az önkormányzat alkalmazottja a helyettesi tisztség ellátására hosszabb időre felmentésre kerül,
 • a megválasztásának helye szerinti önkormányzat által létrehozott költségvetési szervezet vagy járulékfizető szervezet alapszabályi testületének,
 • külön törvény szerint.

(3) A képviselők létszámát a teljes választási időszakra a választások előtt a községi képviselő-testület határozza meg a település lakossága szerint az alábbiak szerint:

 • a község legfeljebb 40 lakosa, 3 képviselő,
 • 41-től 500 lakosig a faluban 3-5 képviselő,
 • 501-től 1000 lakosig a falu 5-7 képviselő,
 • 1001-3000 lakos, 7-9 képviselő,
 • 3001-től 5000 lakosig a falu, 9-11 képviselő,
 • 5001-től 10000 lakosig az önkormányzat 11-13 képviselő,
 • 10 001-től 20 000-ig az önkormányzat lakosától 13-19 képviselőig,
 • 20.001-től 50.000 lakosig az önkormányzat 15-25 képviselő,
 • 50 001-100 000 önkormányzati lakos 19-31 képviselő,
 • több mint 100 000 lakos a falu 23-41 képviselője.

(4) A községi képviselő-testület a község életének alapvető kérdéseiben dönt, különösen a számára van fenntartva

 • meghatározza az önkormányzat vagyonával és az általa használt állami vagyonnal való kezelés és a rendelkezés elveit, jóváhagyja a vagyonnal kapcsolatos legfontosabb intézkedéseket, és ellenőrzi a kezelését,
 • jóváhagyja az önkormányzat költségvetését és annak változásait, ellenőrzi felhasználását és jóváhagyja az önkormányzat zárszámadását, önkéntes beszedést hirdet és megállapítja annak feltételeit, jóváhagyja az önkormányzati kötvények kibocsátását, jóváhagyja a 20. § bek. szerint megkötött szerződést. 1. §-a alapján hitel vagy kölcsön elfogadásáról, az állami költségvetésből visszafizetendő pénzügyi támogatás nyújtására vállalt kezességvállalásról dönt; a képviselő-testület által meghatározott mértékben a polgármester módosíthatja a költségvetést,
 • az önkormányzat vagy annak része területi tervének és az önkormányzat életének egyes területeinek fejlesztési koncepcióinak jóváhagyása,
 • dönt a helyi adó bevezetéséről és eltörléséről, valamint helyi illeték kiszabásáról,
 • meghatározza a helyi adó vagy helyi illeték részleteit,
 • helyi népszavazást hirdet a község életének és fejlődésének legfontosabb kérdéseiről és összehívja a község lakosságának közgyűlését,
 • megállapodni a szabályzatban,
 • a nemzetközi együttműködésről és az önkormányzat nemzetközi egyesületben való tagságáról szóló megállapodások jóváhagyása a 21. § (2) bekezdése szerint. 1,
 • legkésőbb a választások előtt 90 nappal a polgármester illetményét külön törvény szerint megállapítja, és a polgármester feladatkörét a teljes hivatali időre; a hivatali idő alatt a polgármester javaslatára megváltoztatni a feladatellátási körét,
 • megválasztja és felmenti az önkormányzat vezető ellenőrét (a továbbiakban: főellenőr), meghatározza a főellenőri feladatkör ellátási körét és illetményét, jóváhagyja a főellenőr díjazását,
 • jóváhagyja az önkormányzat alapszabályát, a képviselő-testület ügyrendjét és a képviselők díjazásának elveit,
 • az önkormányzat költségvetési és hozzájárulási szervezeteinek létrehozása, megszüntetése és ellenőrzése, valamint a polgármester javaslatára azok vezetőinek (igazgatóinak) kinevezése és felmentése, kereskedelmi társaságok és egyéb jogi személyek alapítása és megszüntetése, valamint az önkormányzat képviselőinek jóváhagyása alapító és ellenőrző szerveik, valamint az önkormányzat jogi személyben való vagyoni részvételének jóváhagyása,
 • a közpénzek és a közpénzek és tevékenységek összevonásának, egyesületi részvételnek, valamint közös területi vagy érdekalap létrehozásának jóváhagyása,
 • létrehozza és megszünteti az önkormányzat önigazgatásához szükséges jogköröket, meghatározza munkájuk tartalmát,
 • az önkormányzat díszpolgára, önkormányzati kitüntetések és díjak adományozása,
 • létrehozza az önkormányzat címerét, zászlóját, pecsétjét vagy harangját,
 • 2aa. §-a szerinti hozzájárulást ad ki az önkormányzat csatolásához. 1.

§ 12

Az önkormányzati képviselő-testület ülése

(1) A községi képviselő-testület szükség szerint, de legalább háromhavonta ülésezik. Ha a képviselők legalább egyharmada az önkormányzati képviselő-testület ülésének összehívását kéri, a polgármester úgy hívja össze az önkormányzati képviselő-testület ülését, hogy az az indítvány kézbesítésétől számított 15 napon belül megtörténjen. Az önkormányzati képviselő-testület alakuló ülését az előző választási időszakban megválasztott polgármester hívja össze úgy, hogy az a választást követő 30 napon belül megtörténjen. A községi tanács azon a településen ülésezik, ahol megválasztották.

Számú törvény 369/1990 Coll.
A Szlovák Nemzeti Tanács törvénye az önkormányzatalapításról

§ 15

Bizottságok

 • A községi tanács állandó vagy ideiglenes tanácsadó, kezdeményező és ellenőrző szervként bizottságokat hozhat létre.
 • A bizottságok képviselőkből és az önkormányzati tanács által választott más személyekből állnak.
 • A szakbizottságok összetételét és feladatait az önkormányzati tanács határozza meg.
 • A bizottság nem országgyűlési képviselője egy naptári évben legfeljebb a polgármester havi illetményének fele jutalomban részesíthető az adott illetménycsoport szerinti emelés nélkül; kerületi bizottság, aki nem országgyűlési képviselő.