Samospráva

Adresa úradu:

Obec Veľké Trakany
Rákóczi 419
076 42 Veľké Trakany

+421 56 63 551 29
obec@velketrakany.sk

Register zmlúv, objednávok a faktúr:

www.rzof.sk/velke_trakany

Starosta obce:

József KOPASZ - SZÖVETSÉG-ALIANCIA

Zástupca starostu:

 • Gábor Nagy  - SZÖVETSÉG-ALIANCIA 

Obecné zastupiteľstvo:    

 • Gábor Nagy                             - SZÖVETSÉG-ALIANCIA 
 • Zsolt Puškár                            - SZÖVETSÉG-ALIANCIA
 • Norbert Százvai Mgr.          - SZÖVETSÉG-ALIANCIA
 • Štefan Pavliščák                   - SZÖVETSÉG-ALIANCIA
 • Viktória Bajzák PaedDr.   - SZÖVETSÉG-ALIANCIA
 • Tomáš Strausz                       - SZÖVETSÉG-ALIANCIA
 • Szabolcs Pollák                     - SZÖVETSÉG-ALIANCIA
 • Zoltán Gönczi                         - SZÖVETSÉG-ALIANCIA
 • Lóránt Szücs Ing.                  - SZÖVETSÉG-ALIANCIA

Hlavná kontrolórka obce:

 • Bc.Mgr. Erika Maťovková