Cezhraničná spolupráca

Na Zemplíne vznikla nová cestná skratka

Dostupnosť Košického regiónu sa zlepšuje otváraním nových cezhraničných cestných priechodov, aj na hranici s Maďarskom.

Dňa 27.08.2013 sa uskutočnilo slávnostné odovzdanie cezhraničného cestného prepojenia  medzi Obcami Veľké Trakany (SR) a Zemplénagárd (Maďarsko). Po niekoľkoročnej snahe partnerov z oboch strán hranice sa občania dočkali kvalitného cestného spojenia a zlepšenia dopravnej dostupnosti, čo prispeje k skvalitneniu života miestnych občanov. Obyvateľom susedných obcí sa cesta za priateľmi, rodinou, kultúrnymi a športovými podujatiami ale aj rekreáciou a podnikateľskými možnosťami skráti z pôvodných 28 km na 3 km.

Prepojenie obcí bolo zrealizované v rámci projektu „Cestné prepojenie Zemplénagárd - Veľké Trakany“, ktorý bol podporený v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013 sumou takmer 1,8 mil. EUR (z Európskeho fondu regionálneho rozvoja).