Červený kríž

Miestny spolok Slovenského Červeného kríža v obci Veľké Trakany je základná organizácia Národnej spoločnosti SLovenský Červený Kríž. 

MS SČK Veľké Trakany je registrovaný na UZS SČK Trebišov.

Vo svojej činnosti sa riadime zákonom č. 460/2007 Z.z. o Slovenskom Červenom kríži, Stanovami SČK a princípmi Hnutia Červeného Kríža:

 1. HUMANITA
 2. NESTRANNOSŤ
 3. NEUTRALITA
 4. NEZÁVISLOSŤ
 5. DOBROVOĽNOSŤ
 6. JEDNOTA
 7. UNIVERZÁLNOSŤ

Červený Kríž pôsobí v obci Veľké Trakany od roku ______. V súčasnosti má _______ členov.

Pôsobíme v týchto oblastiach:

 • Bezpríspevkové darcovsrtvo krvi - organizovanie odberov krvi v spolupráci s Národnou transfúznou službou Trebišov, propagácia darcovstva krvi na verejnosti a školách, každoročné oceňovanie darcov krvi.

 • Zdravotnícka služba SČK - (ZS SČK) pôsobenie na rôznych podujatiach a akciách v našej obci ako základná zložka zdravotníckej starostlivosti na poli poskytovania predlekárskej prvej pomoci

 • Šírenie myšlienok Červeného kríža a Červeného polmesiaca - informovanie verejnosti o činnosti Hnutia Červeného kríža, pôsobenie na školách, verejnosti, organizovanie prednášok, workshopov

 • Sociálna činnosť a krízový manažment - pôsobenie v oblasti sociálnej starostlivosti a prípravy na krizové situácie

Ak ťa zaujala niektorá oblasť, neváhaj a pridaj sa 

Možeš sa stať: 

 • dobrovoľníkom SČK
 • členom SČK

SČK je otvorený pre každého, stačí vyplniť prihlášku a vybrať si oblasť, v ktorej sa chceš realizovať smiley 

https://drive.google.com/file/d/1sISY-aunogQhVVC0-aCGoL_AbaSnaOSr/view?usp=sharing

KONTAKTNÁ ADRESA:  Miestny spolok SLOVENSKÉHO ČERVENÉHO KRÍŽA

                                         Rákocziho 419 , 076 42 Veľké Trakany

Výbor Miestného spolku SČK vo Veľkých Trakanoch

Mgr. Eva Polláková - predsedníčka 

Zsuzsanna Kopasz - podpredseníčka

Lívia Strausz - pokladníčka

Appolónia Babiák - členka výboru

Éva Takács - členka výboru