PORADIE NA TESTOVANIE PODĽA ULÍC

 20.01.2021

PORADIE NA TESTOVANIE PODĽA ULÍC


SOBOTA:

07:00 – 09:00 Kolónia + ulica Bálinta Balassyho + Nájomný 

                                                                            byt č. 524

09:00 – 11:00 ulica Jánosa Aranya

11:00 – 12:00 ulica pri Štadióne + Radová výstavba č. 138

13:00 – 15:00 ulica Šándora Petőfiho + Nájomný byt č. 99

15:00 – 17:00 Hlavná ulica (32 - 173)

17:00 – 19:00 Hlavná ulica (174 - 488)


NEDEĽA:

07:00 – 08:00 Agárdska ulica

08:00 – 10:00 Školská ulica + Nová ulica

10:00 – 11:00 Kasárenská ulica

11:00 – 12:00 Kostolná ulica + Tabaková ulica

13:00 – 15:00 ulica Tisa

15:00 – 17:00 ulica Ferencza Rákócziho + Nájomný

                                                                    byt č. 517

17:00 – 19:00 ulica Györgya Tárkányiho +

                       ulica Istvána Marczyho +

                       Pustovnícka ulica


1 2 3 4 5 6