Červený kríž

História

Červený kríž sa zrodil v srdci švajčiarskeho obchodníka Henryho Dunanta  (1828-1910) dňa 24. júna 1859, po tom, čo na vlastné oči videl jednu z najkrvavejších bitiek storočia, bitku pri talianskom Solferine. 17. februára 1863 sa prvý krát zišiel výbor, ktorý prijal názov Medzinárodný výbor pre pomoc raneným. V roku 1876 sa práve z neho stal Medzinárodný výbor Červeného kríža.

Po schôdzi Spoločnosti pre verejné blaho sa uskutočnila  v októbri 1863  medzinárodná  konferencia v Ženeve, ktorej sa zúčastnili odborníci zo 16 štátov. V priebehu konferencie sa prijal rozoznávací znak – červený kríž na bielom poli (obrátená švajčiarska vlajka). Jeho účelom bolo označiť a chrániť tých, ktorí sa starajú o zranených vojakov. Červený kríž ako inštitúcia bola na svete.

Hlavné udalosti

Deň narodenia Henryho Dunanta – 8. máj 1828 – si od roku 1948 pripomíname v podobe Dňa Červeného kríža. 
V roku 1901 bola H. Dunantovi udelená Nobelova cena mieru. 
V roku 1917, 1944 a v roku 1963 bola cena udelená tiež Medzinárodnému výboru Červeného kríža. 
Od roku 1995 má Medzinárodné Hnutie ČK/ČP štatút pozorovateľa pri Organizácii spojených národov (OSN). 

 

Miestny spolok SČK Veľké Trakany

Vznik: 1960

Členovia: 170

Výbor: 9 členov

Predsedníčka výboru: PaedDr. Bajzák Viktória

 

Členovia výboru: Paula Babiáková, Júlia Bodáková, Zuzana Kopaszová, Mária Magyarosová, Alžbeta Nagyová, Melinda Pirigyiová, Lívia Strauszová,  Eva Takácsová

Aktivity:

  • darovanie krvi
  • sociálna činnosť
  • spolupráca s obecným úradom
  • spolupráca s materskou a základnou školou  

Ak máte chuť pomáhať a konať dobré skutky i vy, radi privítame nových členov miestneho spolku SČK.

Kto môže byť darcom krvi?